De apotheek van vandaag

 

In de afgelopen 10 jaar is er veel veranderd in de farmacie. Vooral op het gebied van bereidingen, vergoedingen, communicatie en  duurzame inzetbaarheid.  


Was het vroeger gebruikelijk om een specialité mee te geven aan de patiënt, wanneer dit op het recept stond, tegenwoordig ben je verplicht om een generiek geneesmiddel af te leveren en bepaalt in de meeste gevallen de zorgverzekeraar welke. 

Was je voorheen vooral aan het bereiden, nu ligt de focus op het gesprek met de patiënt.

 

Kon je in het verleden volstaan met alleen een doosje of flesje af te leveren zonder uitleg, nu gaat het juist om de interactie met de patiënt, empathie te tonen en de vraag achter de vraag te stellen.


De inkomsten in de apotheek zijn drastisch verminderd, terwijl de kosten veelal zijn gestegen. Een vast contract is allang geen garantie meer, waarbij tijdelijke contracten steeds vaker de boventoon voeren.


Daarbij is de populatie meer en meer aan het vergrijzen, is het arsenaal aan geneesmiddelen en behandelmethoden enorm uitgebreid en komt veel informatie gevraagd en ongevraagd voorbij via multimedia. 

Hierdoor is de zorg complexer geworden maar biedt ook meer mogelijkheden. Reden te meer om extra aandacht te hebben voor de patiënt en de samenwerking binnen de keten. Als het gaat om therapietrouw en de juiste medicatieoverdracht, vervult de apotheek een cruciale rol in de keten van zorgverleners.

Kortom, in de apotheek van vandaag is behoefte aan: communicatieve vaardigheid, flexibiliteit, vakinhoudelijke kennis, duurzame inzetbaarheid  en vooral samenwerken in de keten.

 

 

Top <h4>mariajansen.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/welkom">Welkom</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/transapo">TransApo</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/transapo_uitleg">Transapo leesmeer</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/trainer-trainingsacteur">Trainer / Trainingsacteur</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/trainings_acteur">trainingsacteur</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/coach">Coach</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/apo-onzezorg">Apo-OnzeZorg</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>