Samen werken aan professionele, persoonsgerichte farmaceutische patiëntenzorg

donderdag 28 september 2017

 

Patiëntgericht

De KNMP-leden leggen in de Toekomstvisie de nadruk op 4 centrale thema’s:

  1. een mensgerichte benadering van de patiënt;
  2. samenwerking tussen apothekers en collega-zorgverleners;
  3. veilige, effectieve en doelmatige farmacotherapie;
  4. geïntegreerde organisatie van zorg en zorgdossier.

 

Download hier het pdf document.


Meer nieuws
Top <h4>mariajansen.nl sitemap:</h4> <ul> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/welkom">Welkom</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/transapo">TransApo</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/transapo_uitleg">Transapo leesmeer</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/trainer-trainingsacteur">Trainer / Trainingsacteur</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/trainings_acteur">trainingsacteur</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/coach">Coach</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/apo-onzezorg">Apo-OnzeZorg</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/nieuws">Nieuws</a></li> <li><a href="https://www.mariajansen.nl/privacy">Privacy</a></li> </ul>